JavaScript programozás - A jQuery függvénykönyvtár

Posted by Gábor Molnár on May 12, 2013

A böngésző az oldal betöltésekor beolvassa a HTML fájlt, feldolgozza a stíluslapokat és lefuttatja a hivatkozott szkripteket. Ez azonban csak a kezdet :)

A JavaScript segítségével könnyen interaktívvá tehető egy weboldal. Ehhez két nagyon fontos eszközünk is van:

 • lehetséges a felhasználó tevékenységeire reagálni (egérkattintás, szöveg beírása, stb)
 • meg lehet változtatni a weboldal tartalmát a betöltődés után

Ez a két dolog már elég ahhoz, hogy egyszerű webalkalmazásokat készítsünk.

A beépített függvények viszont, amikkel ezeket a funkciókal elérhetjük, nem mindig egyszerűen használhatók, és van, hogy böngészőnként eltérően működnek. Szerencsére több olyan függvénykönyvtár is van, ami leegyszerűsíti a dolgunkat. Az egyik ilyen, nagyon népszerű függvénykönyvtár a jQuery, ennek a használatát fogom röviden bemutatni.

Document Object Model

A böngésző a HTML fájl beolvasásakor sorról sorra halad, és a beolvasott HTML tag-ekből objektumokat hoz létre. Ezeket az objektumokat element-eknek, elemeknek vagy node-oknak nevezzük, és JavaScript-ből is elérhetőek. Az element objektumoknak olyan metódusai, és tulajdonságai vannak, amiket felhasználva lehetséges az adott element adatait (pl. hol helyezkedik el a képernyőn, stílus adatok, stb.) kiolvasni és módosítani.

Mivel a HTML-ben az egyes tag-eknek lehetnek "gyerekei", ezért a létrejövő objektumhalmaz is hierarchikusan épül fel. A hierarchia legfelső szintjén a document objektum van, ennek a gyereke a <html> tag-nek megfelelő element, ennek pedig a <head> és <body> tag-eknek megfelelő objektumok, stb.

Ezt a hierarchikus szerkezetet nevezzük Document Object Model (DOM) fának.

Két jellemző tulajdonság, amivel minden element rendelkezik:

 • nodeName: az adott element típusát tároló sztring (legtöbbször a tag neve csupa nagybetűvel, pl. "HEAD", "BODY", "P")
 • childNodes: az adott element "gyerekeit" tároló tömb, aminek elemei szintén element-ek

Ezen kívül nagyon sok más tulajdonsággal rendelkezik minden element, de ezekkel egyelőre nem foglalkozunk.

DOM példa

Egy rövid példán keresztül mutatom be, hogy egy HTML kódból milyen DOM fa jön létre. A példában az elementeknél csak a nodeName és a childNodes tulajdonságot írtam le, a többit kihagytam. A bal oldalon a HTML, a jobb oldalon a belőle létrejövő (egyszerűsített) DOM fa látható:

```html
```
```javascript var document = { nodeName: '#document', childNodes: [{ nodeName: 'HTML', childNodes: [{ nodeName: 'HEAD', childNodes: [] }, { nodeName: 'BODY', childNodes: [{ id: 'negyzet', nodeName: 'DIV', childNodes: [] }] }] }] }; ```

A fenti HTML kód egy fekete színű négyzetet jelenít meg, aminek az id attribútuma negyzet:

Most változtassuk meg a négyzet színét! A lenti kódrészletet akár a konzolban (CTRL+SHIFT+J) is ki lehet próbálni ezen az oldalon:

var negyzet_element = document.getElementById('negyzet'); // A "négyzet" element lekérdezése id alapján
negyzet_element.style.backgroundColor = 'green';     // Háttérszín beállítása

A jQuery függvénykönyvtár

Az előző kódrészletet nem magyaráztam el részletesen, mert olyan DOM függvényeket, tulajdonságokat használtunk, amikre később nem lesz szükségünk. A DOM-ról általánosságban elmondható, hogy elég bonyolult használni, és mindenre speciális függvények, objektum tulajdonságok vannak, amiket mindig a dokumentációban kell megnézni, mert nehezen megjegyezhetők.

Ehelyett a jQuery függvénykönyvtárat fogjuk használni, ami megoldja helyettünk a DOM kezelését, és egyszerűen használható, ha értünk a CSS-hez. A DOM bevezetésre azért volt szükség, hogy lássuk, a jQuery nem varázslat, hanem olyan dolgokat könnyít meg, amit mi is meg tudnánk csinálni, csak körülményesen.

A jQuery-t könnyen be lehet tölteni egy szkript tag segítségével:

<script src="http://code.jquery.com/jquery-1.9.1.min.js"></script>

A betöltött szkript egyetlen függvény típusú globális változót hoz létre, aminek a neve $ (dollárjel).

Elementek kiválasztása

A jQuery-nél egy-egy művelet elvégzése (pl. a négyzet színét változtassuk meg zöldre) mindig két részre osztható:

 1. kiválasztjuk azokat az elementeket, amiken a módosítást el akarjuk végezni (pl. a "negyzet" id-vel rendelkező element)
 2. a kiválasztott elementeken valamilyen metódus segítségével elvégezzük a módosítást (pl. a kiválasztott elementek színét megváltoztatjuk zöldre)

Elementeket kiválasztani CSS szelektor kifejezések segítségével lehet. Emlékeztetőül néhány egyszerű CSS szelektor kifejezés:

 • #azonosito: azt az egy elementet választja ki, aminek az id attribútuma azonosito
 • .osztaly: azokat az elementeket választja ki, amiknek a class attribútumában szerepel az osztaly (a class attribútumban szóközzel elválasztva több különböző osztálynév is szerepelhet)
 • div: kiválasztja az összes div típusú element-et

Ha megvan a szelektor kifejezés, akkor ezt sztringként kell átadni a $ függvénynek, az pedig visszaad egy objektumot (nevezzük ezt jQuery objektumnak), ami a kiválasztott elementeket tartalmazza. Később ezen az objektumon keresztül lehet majd a különféle műveleteket elvégezni.

Néhány példa kiválasztásra:

var negyzet = $('#negyzet'); // a "negyzet" id-vel rendelkező element
var kodsorok = $('.line');  // a "line" class-ba tartozó elementek
var bekezdesek = $('p');   // az összes "p" típusú element (vagyis a bekezdések)

CSS tulajdonságok módosítása

Ha megvan a kiválasztás, a visszakapott jQuery objektumon a .css(nev, ertek) metódust meghívva állíthatunk be stílus tulajdonságokat. Ahogy stíluslapok szerkesztésekor, itt is a stílus szabály nevét, és a hozzá tartozó értéket kell megadni.

A négyzet háttérszínét tehát így lehet átállítani (a konzolban ki lehet próbálni ezen az oldalon, a fenti négyzet színét fogja átállítani!):

var negyzet = $('#negyzet');      // a "negyzet" id-vel rendelkező element kiválasztása
negyzet.css('background-color', 'red'); // a kiválasztott element(ek) háttérszínének átállítása vörösre

Azt nem kell tudnunk előre, hogy a kiválasztás hány elementet ad vissza. Ha a kiválasztásban egyszerre több element szerepel, akkor egyszerre mindegyiken végzünk műveleteket, ha pedig nem szerepel egy element sem, akkor nem történik semmi.

A következő két példa közül az első az összes bekezdés betűszínét megváltoztatja, a második viszont nem csinál semmit, mert nincs olyan element, amire illeszkedne a megadott kiválasztó kifejezés:

var bekezdesek = $('p');     // a "p" típusú element(ek) kiválasztása
bekezdesek.css('color', 'blue'); // a kiválasztott element(ek) betűszínének átállítása kékre

var ures_kivalasztas = $('.nemletezo'); // a "nemletezo" osztályú element(ek) kiválasztása
ures_kivalasztas.css('color', 'blue'); // a kiválasztott element(ek) betűszínének átállítása kékre

Események

A böngésző a weboldal felhasználójának legtöbb tevékenységét (kattintás, szöveg beírása, stb.) eseményként kezeli. Egy eseményhez mindig hozzá tartozik két fontos tulajdonság (de ezen felül lehet több adata is):

 • az esemény típusa (pl. kattintás)
 • az az element, amin az esemény keletkezik (pl. az az element, amire a felhasználó rákattintott)

Az eseményekre fel lehet iratkozni, ami úgy zajlik, hogy megadunk egy függvényt, ami meghívódik, ha az esemény bekövetkezik. A feliratkozásnál mindig meg kell adni, hogy melyik element milyen típusú eseményeire iratkozunk fel.

A jQuery-ben az .on(esemeny_tipusa, esemenykezelo_fv) metódus használható feliratkozásra, amit azon a jQuery objektumon kell meghívni, amelyiken a várt esemény be fog következni. A két argumentum jelentése:

 • esemeny_tipusa: sztring típusú argumentum, ami az esemény típusát adja meg (pl. 'click')
 • esemenykezelo_fv: függvény típusú argumentum, ami meg fog hívódni az esemény hatására

Példa a használatára:

var negyzet = $('#negyzet');
negyzet.on('click', function() {
 if (Math.random() < 0.5) {
  negyzet.css('background-color', 'green');
 } else {
  negyzet.css('background-color', 'red');
 }
});

A példát érdemes a konzolban kipróbálni. Ez után a fenti négyzet kattintás hatására véletlenszerűen vörös vagy zöld színű lesz.

További események, metódusok

Néhány további gyakran használt esemény típus:

 • mouseenter: az egérkurzor a kiválasztott element felé kerül
 • mouseleave: az egérkurzor a kiválasztott element területét elhagyja
 • dblclick: dupla kattintás
 • change: beviteli mezőkön (<input>) jön létre, ha megváltozik a mező tartalma

Egyéb hasznos metódusok jQuery objektumokon egyszerű alkalmazások készítéséhez:

 • .val(ertek): beviteli mezők (<input>) tartalmának beállítása vagy kiolvasása (ha meg van adva az ertek argumentum, akkor beállít, egyébként kiolvas; dokumentáció)
 • .attr(nev, ertek): egy HTML attribútum lekérdezése, vagy beállítása (ha meg van adva az ertek argumentum, akkor beállít, egyébként kiolvas; dokumentáció)
 • .hide(): a kiválasztott elementek elrejtése (dokumentáció)
 • .show(): a kiválasztott elementek mutatása, ha el voltak rejtve (dokumentáció)