JavaScript programozás - Tömbök

Posted by Gábor Molnár on May 5, 2013

Sokszor van arra szükség, hogy valamilyen elemek listáját kezeljük. Egy webshop esetén például:

 • termékek listája
 • ügyfelek listája
 • megrendelések listája

Az ilyen adatsorok kezelésére az összes programozási nyelv biztosít lehetőséget. Ezeket tömböknek (angolul: array), vagy listáknak szokás hívni (a két fogalom között sok nyelv különbséget tesz valamilyen szempont alapján, a JavaScript-ben viszont a kettő között nincs különbség).

A tömbök mint objektumok

A tömbök jól modellezhetők hagyományos JavaScript objektumokkal. Egy terméklistát egy webalkalmazásban kódjában így is megadhatunk:

var termeklista = {
 0: 'zöld pengető',
 1: 'kék pengető',
 2: 'húrok',
 3: 'erősítő',
 4: 'hangfal'
}

A tömbök nagyon gyakran előjönnek a programozásban, ezért létezik egy kényelmesebben használható rövidített formátum, amivel gyakorlatilag ugyanezt az objektumot lehet megadni (a főbb különbségekről később még lesz szó):

var termeklista = ['zöld pengető', 'kék pengető', 'húrok', 'erősítő'];

Egy tömb egy eleme bármi lehet, amit egy változó tudna tárolni (szám, sztring, objektum, függvény, stb.). A fenti példában a tömb összes eleme sztring.

Hozzáférés a tömb elemeihez

A tömbök olyanok, mint a hagyományos objektumok. Objektumok esetében az tulajdonságokat így szokás elérni: objektum.tulajdonság_neve. Ez viszont csak akkor működik, ha az tulajdonság neve megfelel bizonyos szabályoknak. Az egyik ilyen szabály, hogy a név ne kezdődjön számmal, emiatt a fent létrehozott objektum tulajdonságait nem fogjuk tudni elérni így: termeklista.0, termeklista.1, stb.

Ehelyett az objektumoknál látott másik módszert kell használni: objektum['tulajdonság_neve']. A szögletes zárójelben sztringet kell megadni, mert a tulajdonság neve mindig sztring. Ebből az is következik, hogy a tömb tulajdonságainak nevei valójában sztring típusúak (pl: '0', '1', '2', nem pedig: 0, 1, 2). Ez azért nem gond, mert ha mégis számot adunk meg a szögletes zárójelben, akkor azt a JavaScript automatikusan sztringgé alakítja át, tehát a következő módszer működni fog: termeklista[0], termeklista[1], termeklista[2], stb. (ugyanennek egy kevésbé kényelmes leírása ez: termeklista['0'], termeklista['1'], termeklista['2']).

Tehát röviden: egy tömb n-edik eleméhez úgy férünk hozzá, hogy a tömb referenciája után szögletes zárójelben megadjuk az n-et. Az n lehet bármilyen kifejezés, aminek a kiértékelése számot eredményez, például:

 • egy konkrét szám
 • számot tartalmazó változó
 • bármilyen matematikai kifejezés, ami számot eredményez (pl. 1 + 2, 3 * a)

Az előbb létrehozott terméklista néhány elemét például így lehetne kiiratni, illetve megváltoztatni:

document.writeln('A terméklista 3. eleme: ');
document.writeln(termeklista[2]);

document.writeln('A terméklista 5. eleme: ');
document.writeln(termeklista[4]);

// A 4. elem nevét megváltoztatjuk:
termeklista[3] = 'zöld erősítő';

A tömböket mindig 0-tól számozzuk, ezért van az, hogy a 3. elemre a 2-es sorszámmal, az 5. elemre pedig a 4-es sorszámmal hivatkozunk.

Bejárás for cikussal, és a length tulajdonság

Ha tudjuk a tömb hosszát, akkor akár for cikust is használhatunk a tömb bejárására:

for (var i = 0; i < 5; i++) {
 document.writeln('A terméklista ' + i + '. eleme: ');
 document.writeln(termeklista[i]);
}

A tömbök olyanok, mint a hagyományos objektumok, viszont van néhány plusz tulajdonságuk. A tömb szintaxis használatával valójában mindig a tömb (Array) osztály egy példánya jön létre. Ennek az osztálynak van néhány hasznos tulajdonsága illetve metódusa (ezeket minden egyes tömb példány megkapja). Az egyik ilyen a length tulajdonság, ami megadja, hogy hány eleme van a tömbnek. Ez akkor hasznos, ha ezt nem tudjuk előre, például egy adatbázisból kapjuk meg, vagy a felhasználó adja meg a tömböt.

A terméklista kiíratása a lista hosszának megadása nélkül:

for (var i = 0; i < termeklista.length; i++) {
 document.writeln('A terméklista ' + i + '. eleme: ');
 document.writeln(termeklista[i]);
}

Elemek hozzáadása, törlése

A tömböket termszetesen lehet módosítani a létrehozás után is. Erre használhatóak az objektumok tulajdonságainak állítgatására szolgáló módszerek (pl. új termék felvétele: termeklista[5] = 'tremolo kar';, az ötödik termék törlése: delete termeklista[4];). Leggyakrabban a tömb első, illetve utolsó elemén kell műveleteket végezni, erre pedig vannak kényelmesebben használható metódusai is a tömb osztálynak:

 • tomb.pop(): törli, és visszaadja a tömb utolsó elemét
 • tomb.push(uj_elem): a tömb végére beszúrja a megadott értéket
 • tomb.shift(): törli, és visszaadja a tömb első elemét (a tömb minden eleme 1-el előrébb 'csúszik')
 • tomb.unshift(uj_elem): a tömb elejére beszúrja a megadott értéket (a tömb minden eleme 1-el hátrébb 'csúszik')

A következő példában a megjegyzésekben szerepel a tömb aktuális állapota az egyes műveletek után:

var termeklista = ['zöld pengető', 'kék pengető', 'húrok', 'erősítő'];
// ['zöld pengető', 'kék pengető', 'húrok', 'erősítő']

var utolso_elem = termeklista.pop();
document.write(utolso_elem); // kiírja, hogy 'erősítő'
// ['zöld pengető', 'kék pengető', 'húrok']

termeklista.push('pick-up');
// ['zöld pengető', 'kék pengető', 'húrok', 'pick-up']

var elso_elem = termeklista.shift();
document.write(utolso_elem); // kiírja, hogy 'zöld pengető'
// ['kék pengető', 'húrok', 'pick-up']

termeklista.unshift('hangoló');
// ['hangoló', 'kék pengető', 'húrok', 'pick-up']

Egyéb metódusok

A tömb osztálynak sok hasznos metódusa van, amiket itt nincs hely bemutatni: