JavaScript programozás - Objektumok

Posted by Gábor Molnár on May 5, 2013

JavaScript-ben (és a legtöbb programozási nyelvben) két alapvető érték típus van: az egyszerű értékek, és az objektumok. Az egyszerű értékek közé tartoznak a számok, sztringek, és a logikai értékek (true, false), ezeket már ismerjük.

Az objektumok legfontosabb jellemzője, hogy tulajdonságokkal (angolul property) rendelkeznek. Egy tulajdonságnak mindig neve, és értéke van (például a tulajdonság neve "magasság" és az értéke "170cm").

Objektumokat használva elérhetjük, hogy az összetartozó adatokat mindig együtt kezeljük. Például egy könyvtár szoftverben az egyes könyveknek megfeleltethetünk egy-egy objektumot. Ezeknek az objektumoknak a tulajdonságai lehetnek például a következők: a könyv címe, azonosítója, a könyvet kikölcsönző olvasók listája, stb. Ilyen módon mindig egy helyen elérhető lesz a könyv összes adata, nem kell őket külön változókban tárolni. Ez megkönnyíti a könyvön végzett műveleteket is, például egy könyv leselejtezésekor egyszerre az összes adatát törölni kell a rendszerből.

Objektumok a létrehozása

Objektumokat több módon lehet létrehozni. Az első, legegyszerűbb lehetőség, hogy felsoroljuk a tulajdonságait a következő módon:

var konyv1 = {
 szerzo: "Douglas Adams",
 cim: "Galaxis útikalauz stopposoknak",
 kiadas: 1979,
 azonosito: 42
};

Ezzel létrehoztunk egy objektumot, aminek a tulajdonságai: az cim, a szerzo, az azonosito és a kiadas. A konyv1 változóban eltároltuk az objektum referenciáját.

Az egyes tulajdonságok értéke bármi lehet (szám, sztring, logikai érték, függvény referencia, objektum referencia), a fenti példában minden tulajdonság értéke sztring vagy szám.

Objektumok használata

A létrehozás után így érhetjük el az egyes tulajdonságok értékét:

console.log(konyv1.cim);
console.log(konyv1.szerzo);
console.log('A könyv ennyi éve jelent meg: ' + (2013 - konyv1.kiadas));

Egy objektum egy tulajdonságára tehát úgy lehet hivatkozni, hogy az objektum referenciát tartalmazó változó neve után pontot teszünk, és kiírjuk a tulajdonság nevét.

Egy másik módszer, hogy az objektum változójának a neve után szögletes zárójelben megadjuk a tulajdonság nevét sztring-ként. A következő példák mindegyike működik ezzel a módszerrel is! Ez a példa ugyanazt írja ki, mint az előző:

console.log(konyv1['cim']);
console.log(konyv1['szerzo']);
console.log('A könyv ennyi éve jelent meg: ' + (2013 - konyv1['kiadas']));

Egy tulajdonság értékének megváltoztatása:

konyv1.cim = "Viszlát, és kösz a halakat!";

Egy tulajdonság törlése:

delete konyv1.szerzo;

Az objektum referenciát át lehet adni függvényeknek argumentumként:

var konyv_info = function(konyv) {
 return konyv.szerzo + ' - ' + konyv.cim + ' (' + konyv.kiadas + ')';
};

console.log(konyv_info(konyv1));
// Kiírja hogy: "Douglas Adams - Galaxis útikalauz stopposoknak (1979)"

Konstruktorok, osztályok

Az objektumok létrehozásának egy másik módja, ha először egy objektum osztályt definiálunk, és azután azt példányosítjuk, aminek hatására létrejönnek az objektumpéldányok. Akkor érdemes osztályt létrehozni, ha sok hasonló objektummal fogunk dolgozni, amiknek van valamilyen közös jellemzője.

JavaScript-ben egy osztályt az osztály konstruktor függvényének megadásával lehet létrehozni. Ezek a hagyományos függvényektől három szempontból térnek el:

 • meghívni őket a new kulcsszóval lehet
 • a konstruktor meghívásakor létrejön egy üres objektum, amire a függvényen belül a this kulcsszóval lehet hivatkozni
 • nem kell a függvény végén a return kulcsszóval visszatérési értéket megadni, mert a visszatérési érték automatikusan az újonnan létrejött objektumpéldány lesz

A konstruktor szerepe, hogy az újonnan létrejött üres objektum tulajdonságait beállítsa. Példa:

var kovetkezo_azonosito = 1; // A legkisebb szabad (nem foglalt) könyv azonosító

var Konyv = function(szerzo, cim, kiadas) {
 // Az argumentumként megadott adatokhoz tartozó tulajdonságok beállítása
 this.szerzo = szerzo;
 this.cim = cim;
 this.kiadas = kiadas;
 // A könyv azonosítájának beállítjuk a legkisebb lefoglalatlan azonosítót
 this.azonosito = kovetkezo_azonosito;
 // Növeljük a kovetkezo_azonosito-t, hogy a következő már nagyobb sorszámot kapjon
 kovetkezo_azonosito += 1;
};

// Könyv példányok:
var konyv1 = new Konyv("Douglas Adams", "Galaxis útikalauz stopposoknak", 1979);
var konyv2 = new Konyv("Kurt Vonnegut", "Macskabölcső", 1963);
var konyv3 = new Konyv("Déry Tibor", "Kedves bópeer…! ", 1973);

Látható, hogy a könyv objektumok létrehozása így rövidebb kóddal elérhető (1 sor objektumonként, vesd össze a jegyzet első példájával), másrészt a konstruktor automatikusan beállítja a könyvek egyedi azonosítóját is.

A konstruktorral létrehozott objektumok minden szempontból ugyanúgy viselkednek, mint a tulajdonságok felsorolásával létrehozott obejktumok: el lehet érni a tulajdonságaikat, át lehet őket adni függvényeknek argumentumként, stb.

Amikor azt mondjuk, hogy egy adott osztálynak van egy x tulajdonsága, akkor azalatt általában azt értjük, hogy az adott osztály minden példányának van x tulajdonsága (mert a konstruktor beállítja).

Metódusok

Az egyes tulajdonságok értéke bármi lehet, akár függvény is. Az olyan függvényeket, amik egy objektum egy tulajdonságaként érhetőek el, metódusoknak nevezzük.

A metódusok különlegessége, hogy azt az objektumot, amihez tartoznak, a this kulcsszó segítségével elérhetik.

Az előző példában megírt konyv_info() függvényt metódusként is lehetne definiálni. Ha csak egy könyv objektumot hozunk létre, nem pedig osztályt, akkor ezt így tehetjük meg:

var konyv1 = {
 szerzo: "Douglas Adams",
 cim: "Galaxis útikalauz stopposoknak",
 kiadas: 1979,
 azonosito: 42,
 info: function() {
  return this.szerzo + ' - ' + this.cim + ' (' + this.kiadas + ')';
 }
};

// A metódus használata:
var s = konyv1.info();
console.log(s); // A konzolba kiírja hogy "Douglas Adams - Galaxis útikalauz stopposoknak (1979)"

Ha több könyv objektumunk is lesz, akkor nem túl praktikus az összeshez leírni az info() metódus kódját. Ilyenkor általában osztályt hozunk létre, és az osztály minden példányának beállítjuk a metódust a konstruktorban:

var Konyv = function(szerzo, cim, kiadas) {
 // ...
 // Ide jöhet az előző konstruktoros példában megírt kód

 this.info = function() {
  return this.szerzo + ' - ' + this.cim + ' (' + this.kiadas + ')';
 };
};

var konyv2 = new Konyv("Douglas Adams", "Galaxis útikalauz stopposoknak", 1979);

var s = konyv2.info();
console.log(s); // A konzolba kiírja hogy "Douglas Adams - Galaxis útikalauz stopposoknak (1979)"

A metódusok legnagyobb előnye, hogy az adott objektumhoz tartozó függvények az adott objektumon keresztül elérhetőek. A metódusokat és a tulajdonságokat használva az összetartozó adatok, és az adatokhoz tartozó műveletek mind egy helyen lesznek elérhetőek, ami általában logikusabb felépítésű és könnyebben olvasható kódhoz vezet.

Példák

Még néhány példa arra, hogy mikor szokás objektumokat használni:

 • egy rajzolóprogramban lehet egy Circle osztály a következő tulajdonságokkal:
  • x: a kör középpontjának x koordinátája
  • y: a kör középpontjának y koordinátája
  • r: a kör sugara
  • draw(): metódus, ami kirajzolja a kört a képernyőre
  • area(): metódus, aminek a visszatérési értéke a kör területe
 • egy zenelejátszó programban lehet egy Song osztály a következő tulajdonságokkal:
  • author: a szám szerzője
  • title: a szám címe
  • play(): metódus, ami elkezdi lejátszani a zeneszámot
  • stop(): metódus, ami leállítja a zeneszám lejátszását