JavaScript programozás - Függvények

Posted by Gábor Molnár on May 5, 2013

Függvények a matematikában

Bemeneti adatokhoz egy kimeneti adatot rendel hozzá.

Példák:

 • Matematika
  • sin függvény: egy radián értékhez a radián érték szinuszát rendeli hozzá
  • T_téglalap függvény: egy téglalap magasságához, és szélességéhez a téglalap területét rendeli hozzá
 • Fizika
  • v függvény: egy adott út és idő értékhez egy sebességet rendel hozzá
  • F függvény: egy adott tömeg és gyorsulás értékhez egy erő értéket rendel hozzá
 • stb...

Függvények a programozásban

Bemeneti adatokhoz egy opcionális kimeneti adatot rendel hozzá, illetve egyéb műveleteket végezhet el.

Fontos fogalmak:

 • a bemeneti adatok: a függvény argumentumai (function arguments)
 • az elvégzett műveletek leírása (pl. számolás a bemeneti adatok alapján): a függvény kódja (code)
 • a bementi adatokhoz hozzárendelt érték: a függvény visszatérési értéke (return value)

Például egy rajzolóprogramban a következő függvények lehetnek megtalálhatók:

 • egy képpont színének lekérdezése
  • argumentumok: a képpont x és y koordinátája
  • visszatérési érték: a képpont színe
  • egyéb műveletek: nincs
 • egy képpont színezése
  • argumentumok: a képpont x és y koordinátája, és a kívánt szín
  • visszatérési érték: nincs
  • egyéb műveletek: az adott képpontot a megadott színűre színezi

Legtöbbször az "egyéb műveletek" a legfontosabb rész, mert utasításokat akarunk adni a gépnek (pl. színezd be a megadott képpontot!), nem csak számolunk (pl. mennyi a téglalap területe?).

Hosszú programokban sokszor ismétlődő műveletsorokat kell elvégezni. Például:

 • egy fizikai szimulációban sokszor kell sebességet, vagy lendületet számolni
 • egy játékprogramban sokszor kell lekérdezni a leütött billentyűket
 • egy levelező webalkalmazásban sokszor kell üzeneteket küldeni a levelezőszervernek

Egy-egy műveletsort nem akarunk minden egyes alkalommal végig, lépésenként leírni. Ilyenkor érdemes az adott műveletsorokhoz függvényeket létrehozni. Ezután már csak az adott függvényt kell használni a teljes műveletsor leírása helyett.

Függvények létrehozása és használata

A függvényeket a használat előtt definiálni kell:

 • meg kell adni a függvény
  • argumentumainak listáját
  • kódját
  • visszatérési értékét
 • kapunk egy referenciát a függvényre

JavaScript-ben:

var terulet = function(a, b) { // a függvény argumentumai: a és b
 var t = a * b;        // a számolás elvégzése az argumentumok felhasználásával
 return t;          // a visszatérési érték a t változó aktuális értéke
};

A függvény használata, azaz a függvény meghívása a referencia segítségével lehetséges:

var x = terulet(3,4);     // a terulet változó egy referenciát tartalmaz a fv-re!
document.write(x);       // 12

A referencia ugyanolyan érték típus, mint a számok, vagy a sztringek, tehát változókban lehet tárolni.

var area = terulet;      // ezen túl az area változó is ugyanazt
var y = area(3,4);       // a függvényreferenciát tartalmazza
document.write(y);       // 12

Rekurzió, és környezeti változók

A JavaScript-ben a függvények elérhetik a környezetükben levő változókat, például:

var szoveg = "42!";      // "külső" változó (sztring)
var f = function() {
 document.write(szoveg);   // a függvényen belül elérhető
};
f();             // kiírja, hogy "42!"

Sőt, elérhetik önmaguk referenciáját is, mivel ez is egy változóban van tárolva! A referencia segítségével meghívhatják önmagukat is. Ha egy függvény meghívja önmagát, azt rekurziónak nevezzük.

Példa: a Fibonacci sorozat kiszámítása. A Fibonacci sorozat első két eleme: 0 és 1. Minden további eleme az előző két elem összege. Az első néhány elem tehát: 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, ... Az első 100 elem kiszámítása függvények, és rekurzió használatával:

// Fibonacci fv: az argumentum az elem sorszáma, a visszatérési érték maga az elem:
var fibonacci = function(n) {
 if (n < 2) {
  return n;
 } else {
  return fibonacci(n - 1) + fibonacci(n - 2);
 }
}

for (var i = 0; i < 100; i++) document.write(fibonacci(i) + ', ');

Magasabb rendű függvények

Olyan függvény, ami egyik argumentumaként függvényt vár. Ilyen függvény azért lehetséges, mert egy függvény referenciája változóként kezelhető, így argumentumként is át lehet adni. Ezt az argumentumot sokszor callback függvénynek nevezik.

Példák magasabbrendű függvényekre:

 • késleltetés: egy adott idő letelte után meghívja a megadott callback függvényt
 • rendezés: egy halmaz elemeinek sorba rendezése a függvényként megadott rendezési elv alapján

Magasabb rendű függvény használata JavaScript-ben:

console.log('Ez az üzenet a weboldal betöltésekor jelenik meg a konzolban.');

var f = function() {
 console.log('Ez pedig 5 másodperccel később.');
};

setTimeout(f, 5000);

Nem feltétlenül kell először egy változóba elmenteni a függvény referenciát, közvetlenül is át lehet adni:

console.log('Ez az üzenet a weboldal betöltésekor jelenik meg a konzolban.');

setTimeout(function() {
 console.log('Ez pedig 5 másodperccel később.');
}, 5000);

Beépített függvények

Minden program kommunikál valahogy a külvilággal, pl:

 • adatokat ír ki, olvas be
 • a képernyőre rajzol
 • üzeneteket küld más programoknak a hálózaton

Ezekhez a feladatokhoz a futtatókörnyezet beépített függvényeit használhatja. A JavaScript esetében a futtatókörnyezet a böngésző, más nyelvek általában más környezetben futnak.

A böngésző beépített függvényei például:

 • document.write(szoveg): kiírás a HTML-be
 • console.log(szoveg): kiírás a böngésző konzoljába
 • Math.sin(x): az x szinuszát adja vissza
 • setDelay(callback, kesleltetes_millisecben): késleltetés (az első paramétere függvény!)
 • setInterval(callback, kesleltetes_millisecben): periodikusan meghívja a callback függvényt
 • matematikai függvények, és dátumkezelés

A későbbiekben folyamatosan ismerkedni fogunk további hasznos beépített függvényekkel!