JavaScript programozás - Fájlok és globális változók

Posted by Gábor Molnár on May 5, 2013

A legtöbb programozási nyelvben lehetőség van arra, hogy a program egyes részeit külön fájlokban tároljuk. Egy-egy fájlban általában logikailag összetartozó programkódok vannak: egy webshop programban például valószínűleg nem egy fájlban található a számlakezelés és a raktárkezelés. A számlakezelés lehet hogy több fájlba van szétszedve, attól függően, hogy mekkora a kód mérete, és hogy mennyire elkülöníthetőek az egyes részek egymástól. Az, hogy mennyi, és milyen programkód kerül egy fájlba, az a programozó döntése, hasonlóan ahhoz, ahogy egy író is maga dönti el, hogy a könyvét hogyan bontja részekre, fejezetekre és bekezdésekre. A fájlokra bontással a kód átláthatóbb, könnyebben olvasható lesz (ahogy egy könyv is könnyebben olvasható, ha fejezetekre van osztva).

Az egyes programrészeknek valamilyen módon együtt kell dolgozniuk. Ez JavaScript-ben úgy valósul meg, hogy minden fájl elérhetővé tesz bizonyos változókat a többi programrész számára (ezeket hívjuk globális változóknak), valamint használhatja a többi programrész által elérhetővé tett globális változókat.

Sokszor használunk olyan programrészeket, amiket mások írtak. Az olyan programrészleteket, amiket szándékosan arra terveztek, hogy mások használják őket a saját programjukban, függvénykönyvtáraknak nevezzük. Ezeket legtöbbször külön fájlként lehet letölteni, és előre meghatározott globális változókat hoznak létre. Ezek a globális változók általában függvények (innen ered az elnevezés), osztályok vagy objektumok, de természetesen tárolhatnak bármilyen más értéket is (szám, sztring, stb.). Az, hogy hogyan kell használni ezeket a globális változókat (pl. milyen argumentumokat kell átadni az adott függvényeknek) a függvénykönyvtár dokumentációja írja le. Ezt nevezzük a könyvtár API-jának (Application Programming Interface).

HTML és JavaScript fájlok

Amikor egy weboldalon futtatunk JavaScript kódot, akkor a kódot <script> tag-ek közé írva adjuk meg. Egy HTML oldalon akár több ilyen is lehet. Egy-egy <script> tag tartalmát külső fájlként is megadhatjuk az src attribútum használatával:

```html index.html <!DOCTYPE html>

```

Ilyenkor a böngésző a következőképpen jár el:

 1. lefuttatja az első, beágyazott kódrészletet (ami kiírja hogy 16 * 42 = 672)
 2. letölti az elso.js fájlt (vagy beolvassa a lemezről, ha a HTML helyi fájl)
 3. lefuttatja a letöltött kódrészletet
 4. letölti a masodik.js fájlt (vagy beolvassa a lemezről, ha a HTML helyi fájl)
 5. lefuttatja a letöltött kódrészletet

Az elso.js és a masodik.js tartalma ilyenkor mindig JavaScript kód (HTML nélkül), például:

javascript elso.js // Az elso.js fájl tartalma: document.write('Ezt a szoveget az elso fajl irta ki.');

javascript masodik.js // A masodik.js fájl tartalma: document.write('Ezt a szoveget a masodik fajl irta ki.');

Ha az src attribútum csak egy fájlnevet tartalmaz, akkor a böngésző a fájlt abban a mappában fogja keresni, ahol a HTML fájl van. Tartalmazhat teljes URL-t is (pl. http://sajatweboldalam.hu/elso.js), ilyenkor a fájl az adott helyről tölti le.

Globális változók

Amikor egy függvényben a var kulcsszót használva létrehozunk egy változót, akkor az a változó csak a függvényen belül látszik. Az ilyen változókat lokális változóknak nevezzük. Ha nem egy függvényen belül használjuk a var kulcsszót változó létrehozására, akkor globális változó jön létre. Az eddigi programokban tehát legtöbbször globális változókkal dolgoztunk.

A következő példában az elso.js egy globális változót hoz létre, a masodik.js pedig ezt a változót iratja ki:

javascript elso.js // Az elso.js fájl tartalma: var n = 42;

javascript masodik.js // A masodik.js fájl tartalma: document.write("Az elso.js altal letrehozott globalis valtozo tartalma: " + n);

A HTML-ben a következő szöveget fogjuk látni: Az elso.js altal letrehozott globalis valtozo tartalma: 42.

Létezik másik két módszer is a globális változók létrehozására, ami akár függvényeken belül is használható:

 • window.x = 5;
  • ha van x nevű globális változó: értékül adjuk neki az 5-öt
  • ha nincs x nevű globális változó: létrejön, és értékül adjuk neki az 5-öt
 • y = 10;
  • ha van y nevű lokális változó: értékül adjuk neki a 10-et
  • ha van y nevű globális változó: értékül adjuk neki a 10-et
  • ha nincs y nevű lokális vagy globális változó: létrejön az y globális változó, és értékül adjuk neki a 10-et

Látható, hogy a második módszer kísértetiesen hasonlít a lokális változó létrehozására használható var y = 10;-hez. Ha nem figyelünk oda, akkor könnyen létrehozhatunk globális változókat lokális változók helyett függvények kódjában is. Hogy ez miért lehet baj, azt a következő rész mutatja be.

Ha lehet, használjunk lokális változókat!

Függvényekben nagyon könnyen hibákhoz vezet az, ha mindenre globális változót használunk.

Egy példa arra, hogy milyen hibákról van szó:

// Program, ami kiiírja az összes egyjegyű szám négyzetét.

var negyzet_kiiras = function(x) {
 i = x * x; // Lemaradt a var kulcsszó, ezért itt a globális i változónak adunk értéket
 document.write(x + " négyzete: " + i + '<br>');
};

// Az 'i' ciklusváltozó globális, mert nem függvényben hoztuk létre
for (var i = 0; i < 10; i++) {
 negyzet_kiiras(i);
}

Ez a program a következőket írja ki:

0 négyzete: 0
1 négyzete: 1
2 négyzete: 4
5 négyzete: 25

A függvényben egy elírás miatt lemaradt a var, ezért a globális i változót használta egy ideiglenes érték eltárolására. Ezt a változót használtuk a for ciklusban is, ez okozta a problémát. Az ilyen hibák nehezen felderíthetők, mert csak ritkán jönnek elő (pl. csak akkor, ha a ciklusváltozó neve éppen i), és nagyon furcsa hatásokat tudnak produkálni. A javított negyzet_kiiras függvény, és a program helyes kimenete:

var negyzet_kiiras = function(x) {
 var i = x * x;
 document.write(x + " négyzete: " + i + '<br>');
};
0 négyzete: 0
1 négyzete: 1
2 négyzete: 4
3 négyzete: 9
4 négyzete: 16
5 négyzete: 25
6 négyzete: 36
7 négyzete: 49
8 négyzete: 64
9 négyzete: 81

Egy egyszerű szabály betartásával megelőzhetőek a hasonló problémák: a függvények ideiglenes változói mindig legyenek lokálisak! A lokális változók a függvényen belül mindig "eltakarják" az ugyanolyan nevű globális változókat, tehát nem kell körültekintőnek lenni a lokális változók elnevezésénél, lehet akár azonos neve is egy globális változóval.

Függvénykönyvtár példa

Rengeteg letölthető JavaScript függvénykönyvtár létezik, amik a legkülönfélébb dolgokat tesznek lehetővé. Egy népszerű függvénykönyvtár pl. az underscore. Ez egyetlen globális változót hoz létre, aminek a neve _ (alulvonás) és objektum típusú. Ennek az objektumnak sok metódusa van, mindegyik más feladatot képes elvégezni. Az API dokumentáció a függvénykönyvtár weboldalán megtalálható: http://underscorejs.org. Az _.random metódus véletlen számok generálására használható (dokumentáció), például így:

```html otoslotto.html <!DOCTYPE html>

```