JavaScript programozás - Canvas API

Posted by Gábor Molnár on May 5, 2013

A <canvas> egy olyan HTML element, ami egy "rajzvásznat" jelenít meg, amire JavaScript segítségével lehet rajzolni. A rajzoló függvények összefoglaló neve Canvas API.

Inicializáció

Az inicializáció során a JavaScript kódban lekérjük a vászon referenciáját (rajz változó), majd kiválasztjuk annak 2 dimenziós rajzoló kontextusát (context változó). Ez egy objektum, aminek különböző függvényeit meghívva lehet rajzolni.

<!DOCTYPE html>
<html>
<head></head>
<body>

<!-- Egy 500x500 pixel méretű rajzvászon, "rajz" id-vel. -->
<canvas width="500" height="500" id="rajz"></canvas>

<script>
 // A canvas objektumhoz az id-je alapján lehet hozzáférni:
 var rajz = document.getElementById('rajz');

 // A rajzoló függvényeket a vászon 2 dimenziós "kontextusában" fogjuk használni
 // (van 3 dimenziós is, de azzal most nem foglalkozunk)
 var context = rajz.getContext('2d');

 // Ide jön a további rajzoló kód
 // ...
</script>

<body>
</html>

A kurzor

A rajzvásznon mindig van egy láthatatlan kurzor aminek van pozíciója, és iránya. A kurzor kezdő pozíciója a vászon bal felső sarka, és a bal alsó sarok felé néz. Rajzolni mindig a kurzorhoz képest lehet, például utasíthatjuk a gépet, hogy "rajzolj egy kört, aminek a középpontja a kurzor" (lásd később). A kurzor mozgatására használható függvények:

// A kurzor elmozgatása balra x-el, és előre y-nal
// Az x és y helyén számnak, vagy számot tartalmazó változónak kell állnia!
// (ez a következő példáknál is érvényes)
context.translate(x, y);

// A kurzor elfordítás az óramutató járásával megegyező irányba r radiánnal
context.rotate(r);

Ha fokban szeretnénk számolni radián helyett, használjuk például ezt a függvényt: javascript // A kurzor elfordítás az óramutató járásával megegyező irányba f fokkal var rotateDegree = function(f) { context.rotate((f / 360) * 2 * Math.PI); };

Alakzatok

// Rajzol egy szelesseg * magassag méretű téglalap körvonalat a kurzorhoz képest eltolva.
// Az eltolást az x és az y adja meg (értékük lehet 0 is).
// A téglalap a kurzorhoz képest előre és balra fog elhelyezkedni (+eltolás).
context.strokeRect(x, y, szelesseg, magassag)

// Ez a függvény rajzol egy r pixel sugarú kört aminek a középpontja a kurzor
var circle = function(r) {
 context.beginPath();            // elkezd egy útvonalat
 context.arc(0, 0, r, 0, Math.PI*2, true); // rajzol egy körívet
 context.stroke();             // beszínezi a körívet
};

Kitöltött alakzatok létrehozásához használjuk a téglalap esetén a context.fillRect, a kör esetén a context.fill függvényeket a fenti context.strokeRect és context.stroke helyett. Ezen kívül nem kell semmit megváltoztatni a kódban.

Színek

A kurzorhoz mindig tartozik egy kitöltési szín, és egy körvonalszín. Az alakzatok rajzolása mindig az aktuális kitöltési illetve vonalszínnel történik. Alapértelmezés szerint a vonalszín fekete, a kitöltési szín pedig átlátszó. Ezeket egyszerűen meg lehet változtatni:

context.strokeStyle = 'green' ; // A kitöltési szín legyen zöld
context.fillStyle = 'blue';   // A vonalszín legyen kék

Az angol nevek mellett használható többféle színskála is. Ezek egyike az ún. HSL színskála (példuál: context.strokeStyle = 'hsl(123, 50%, 50%)';), ezzel a http://hslpicker.com/ weboldalon lehet kisérletezni.

Kurzor mentés, visszatöltés

Szükség lehet arra, hogy a kurzor aktuális helyzetét és színét elmentsük, hogy később vissza lehessen tölteni. Például egy összetett alakzatot kirajzoló függvénynek először illik elmenteni a kurzort, és az összetett alakzat kirajzolása után visszatölteni. Erre azért van szükség, mert a hívó arra számít, hogy a függvény meghívása után is ugyanott találja a kurzort, ahol a meghívás előtt volt.

context.save();  // A kurzor elmentése.
// egyéb műveletek...
context.restore(); // A kurzor visszatöltése.

Animáció

Animációt létrehozni a Canvas API-val nem nehéz, de szükséges hozzá néhány olyan függvény, amiket nem érdemes külön-külön megismernünk, mert ritkán használatosak. Ehelyett használjuk a következő függvényt, ami minden képkocka elején letörli a vásznat, és meghívja az argumentumként megadott draw_callback függvényt, ami az adott képkocka kirajzolását kell hogy elvégezze.

var animate = function(context, draw_callback) {
 var nextFrame = window.requestAnimationFrame ||
         window.mozRequestAnimationFrame ||
         window.msRequestAnimationFrame;
 nextFrame(function callback(timestamp) {
  context.save();
  context.setTransform(1, 0, 0, 1, 0, 0);
  context.clearRect (0, 0, context.canvas.width, context.canvas.height);
  draw_callback(timestamp);
  context.restore();
  nextFrame(callback);
 });
};

Példa az animate használatára, ami egy jobbra mozgó téglalapot rajzol ki:

animate(context, function(t) {    // A t az animáció kezdete óta eltelt idő (ms-ben).
 context.translate(t / 100, 0);   // A kurzort a bal felső sarokból balra mozgatjuk.
 context.strokeRect(0, 0, 100, 100); // Rajzolunk egy 100x100 pixeles téglalapot.
});

Olvass tovább

Ha mélyebben érdekel a Canvas API, ezen az oldalon sokkal részletesebb leírás található angolul.